De transitievergoeding

Wat, wanneer, waarom?

Een transitievergoeding is een vergoeding die een werkgever moet betalen wanneer hij afscheid wil nemen van een werknemer.

Een transitievergoeding kan een werknemer gebruiken om (sneller) van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding die daarbij kan helpen.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op een transitievergoeding?

  • Wanneer een werknemer zelf weggaat (opzegt, zelf ontbinding vraagt bij de rechter, zelf een bepaalde tijd contract niet wil verlengen), tenzij de werknemer weggaat door ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever (denk aan pesterij, slechte arbeidsomstandigheden).
  • Wanneer een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld (denk aan diefstal, fraude, bedrog).
  • Wanneer de werknemer jonger is dan 18 jaar.
  • Wanneer het dienstverband eindigt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Wanneer de werkgever failliet gaat.
  • Doorstart en werknemers gaan mee over? Dan hebben de werknemers geen recht op de transitievergoeding, maar behouden zij wel hun opgebouwde dienstjaren (ook van voor het faillissement).

Vaststellingsovereenkomst

Speciale vermelding verdient hier de vaststellingsovereenkomst. Hoewel een werkgever wettelijk niet verplicht is bij een vaststellingsovereenkomst een transitievergoeding te betalen, is het in de praktijk de regel dat dit wel gebeurt. Een werknemer heeft bij het UWV en een kantonrechter immers dit recht wel en zal dat de werkgever ook voorhouden.

Hoe hoog?

Een werknemer bouwt vanaf de eerste dag van het dienstverband een transitievergoeding op. Dat betekent dat wanneer een werkgever tijdens de proeftijd afscheid wil nemen van een werknemer, hij ook een transitievergoeding moet betalen. Het zal dan wel gaan om een relatief laag bedrag.

De berekening van de transitievergoeding is als volgt: 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Bij het salaris horen in ieder geval:

  • Vakantietoeslag.
  • 13e maand.
  • Gemiddelde bonus per maand over de laatste 3 jaar.
  • Toeslagen / wachtgeld e.d.

Dit blijkt ook uit het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegging en transitievergoeding . Zie ook ons blog over de componenten van het salaris bij de berekening van de transitievergoeding.

De transitievergoeding is in 2020 maximaal € 83.000,= (bruto) of (ingeval van een maximale transitievergoeding) een jaarsalaris wanneer dat bedrag hoger is.

Klik hier voor onze tool om de transitievergoeding te berekenen.