BLOGS

LEES HIER ONZE BLOGS

Bij een reorganisatie komt veel kijken. Over de belangrijkste onderwerpen hebben we een blog geschreven. Mis je een onderwerp? Neem contact met ons op.

De wederindiensttredingsvoorwaarde

Wanneer een werkgever bij een reorganisatie aan het UWV om toestemming vraagt om één of meerdere arbeidsovereenkomsten op te zeggen, kijkt het UWV bij de beoordeling of de functie van de werknemer structureel komt te vervallen. Alleen in dat geval LEES MEER

De vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst maken een werkgever en werknemer afspraken over het einde van het dienstverband. Ook voor het einde van het dienstverband vanwege een reorganisatie kunnen een werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst gebru LEES MEER

Collectief ontslag

De Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) bepaalt: wanneer een werkgever van plan is de arbeidsovereenkomsten van tenminste 20 werknemers, werkzaam in één werkgebied, binnen een periode van drie maanden te beëindigen. LEES MEER

Uitwisselbare versus passende functie

De term uitwisselbare functie wordt onder andere gebruikt bij het afspiegelingsbeginsel. Bij het afspiegelingsbeginsel worden namelijk alle werknemers per categorie uitwisselbare functie samengenomen om te bepalen wie van die werknemers als eerste in LEES MEER

De transitievergoeding

Een transitievergoeding is een vergoeding die een werkgever moet betalen wanneer hij afscheid wil nemen van een werknemer. Een transitievergoeding kan een werknemer gebruiken om (sneller) van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Den LEES MEER

Stoelendans

Je danst met tien mensen en er staan slechts negen stoelen. Wanneer de muziek stopt heeft één persoon geen stoel. We kennen allemaal wel het principe van de stoelendans. Een stoelendans bij een reorganisatie kent hetzelfde basisprincipe, met als ve LEES MEER

De rol van de ondernemingsraad bij een reorganisatie

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (“WOR”) heeft de ondernemingsraad (“OR”) onder andere een adviesrecht over elk voorgenomen besluit bij een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming. Het advies moet op een zodanig LEES MEER

Het afspiegelingsbeginsel

Om de ontslagvolgorde te bepalen bij een reorganisatie wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. Kortgezegd komt het erop neer dat de werknemers met vergelijkbare (ook wel ‘uitwisselbare’) functies worden verdeeld in leeftijdsgroepen en dat per LEES MEER

Componenten maandsalaris bij de transitievergoeding

De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst van 6 jaar: 6 * 1/3 = 2 maandsalarissen. Het maximum van de transitievergoeding (in 2020) is € 83.000,= of een jaarsalaris wanneer dat hoger is dan LEES MEER