Stoelendans

Wat is de stoelendansmethode?

Je danst met tien mensen en er staan slechts negen stoelen. Wanneer de muziek stopt heeft één persoon geen stoel. We kennen allemaal wel het principe van de stoelendans.

Een stoelendans bij een reorganisatie kent hetzelfde basisprincipe, met als verschil dat in dit voorbeeld de tien personen allemaal een blauwe stoel hadden en er nu acht groene stoelen met blauwe stippen staan. En de tien personen kunnen niet zomaar op zo’n stippenstoel gaan zitten.

De stoelendansmethode is een manier voor de werkgever om bij een reorganisatie de selectie van werknemers die moeten vertrekken te beïnvloeden. Bestaande functies komen te vervallen, waardoor de werknemers die deze functies vervulden boventallig worden. De werkgever creëert vervolgens een kleiner aantal nieuwe functies en laat de boventallige werknemers daarop solliciteren.

De werkgever heeft bij de sollicitatieprocedure een bepaalde mate van beoordelingsvrijheid om te bepalen welke van de boventallige werknemers het meest geschikt is voor de nieuwe functie(s).De stoelendansmethode biedt werkgevers dus de mogelijkheid om te selecteren op kwaliteit.

De regels van de stoelendansmethode

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geïntroduceerd. Deze wet heeft ook een aantal regels voor de stoelendansmethode vastgelegd.

Wanneer een deel van de werkzaamheden van de vervallen functie wordt voortgezet in de nieuwe functie die wordt gecreëerd – zonder dat de functies uitwisselbaar zijn – dan geldt de selectie op basis van ‘meeste geschikt’ niet.

In die situatie maakt de werknemer die aan de vacature-eisen van de nieuwe functie voldoet én op grond van het afspiegelingsbeginsel als laatste voor ontslag in aanmerking komt, als eerste aanspraak op herplaatsing in de nieuwe functie.

Er geldt dan dus een omgekeerde afspiegeling onder werknemers die (i) geschikt zijn en (ii) waarvan de werkzaamheden deels overgaan naar de nieuwe functie.

Voor een verdere uitwerking verwijzen we naar ons stappenplan stoelendansmethode.